Badania

 

Biologia sportu:

Wpływ spożycia Totum Sport na poziom mleczanu podczas ćwiczeń

Publikacja w najnowszym Biology of Sport Journal informuje, że poziom mleczanu we krwi sportowców testujących Totum Sport był niższy o 46% w porównaniu do grupy placebo.

Ostatnie badania dowodzą, że Totum Sport znacznie opóźnia przejście z metabolizmu tlenowego na beztlenowy. Pobierz i dowiedz się więcej – publikacja w języku angielskim.